MATERIAŁ AUDIOWIZUALNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła MATERIAŁ AUDIOWIZUALNY

Dokument zawierający zapis obrazu i/lub dźwięku, jak: film, przeźrocze, płyta gramofonowa i kompaktowa, taśma magnetofonowa, kaseta magnetofonowa, kaseta wideo, DVD itp.

Stan na dzień 04.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Materiał audiowizualny" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka