CENA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła CENA

Wstępnie ustalona zapłata za określone świadczenia; koszt, który musi być poniesiony w przypadku zakupu; wyrzeczenie ponoszone przez korzystającego w celu otrzymania wartości, którą wyrób lub usługa reprezentują.

 Stan na 13.11.2015 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Cena" w Słowniku Pojęć GUS
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła CENA

cena, ekon. wartość wymienna towaru wyrażona w pieniądzu, ilość pieniędzy, za którą można nabyć lub sprzedać jednostkę towaru;

Sposoby kształtowania cen oraz ich funkcje zależą od struktury rynku, na którym są dokonywane transakcje kupna–sprzedaży. (...) Ceny można klasyfikować wg różnych kryteriów. Przyjmując kryterium przestrzennej klasyfikacji rynków, można wyróżnić: ceny lokalne (np. ceny nieruchomości w Warszawie), ceny regionalne (np. ceny wczasów nad morzem), ceny krajowe (np. opłaty pocztowe), ceny międzynarodowe (ceny artykułów rolnych w Unii Europejskiej), wreszcie ceny światowe (np. ceny metali kolorowych na giełdzie w Londynie). Jeżeli na rynku występują znaczne cykliczne zmiany wielkości obrotów, to na rynku występują ceny sezonowe, np. na rynku usług turystycznych. W zależności od etapu dostarczenia dobra od producenta do konsumenta, wyróżnia się: ceny zbytu, po których przedsiębiorstwa sprzedają wyroby hurtownikom; ceny hurtowe, większe od cen zbytu o marżę hurtową; ceny detaliczne, większe od cen hurtowych o marżę detaliczną. Wyróżnia się również: ceny nominalne, bieżące i ceny stałe. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Cena" w Słowniku PWN Biznes
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga