BARIERY WZROSTU GOSPODARCZEGO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła BARIERY WZROSTU GOSPODARCZEGO

bariery wzrostu gospodarczego, ekon. uwarunkowania ograniczające wzrost gospodarczy.

W długim okresie rozmiary produkcji zależą od nakładów czynników produkcji. Zalicza się do nich kapitał, pracę, ziemię, wiedzę techniczną. Niektórzy autorzy uwzględniają jeszcze kapitał ludzki, motywacje, czynniki kulturowe i socjologiczne. Bariery wzrostu gospodarczego występują, gdy podaż czynników produkcji jest niedostateczna.

Brak kapitału jest jedną z najpoważniejszych barier. Przejawia się on w postaci niedorozwoju infrastruktury (brak dróg, linii energetycznych, kanalizacji, łączności itd.) oraz poprzez małe inwestycje (w skrajnych przypadkach ich brak). Niedostateczna podaż kapitału jest następstwem niskiej stopy oszczędności (w makroskali oszczędności przekształcają się w inwestycje), niskiego poziomu dochodów (jeżeli dochody są niskie to są wydatkowane na artykuły pierwszej potrzeby, głównie żywność — brak wtedy oszczędności) oraz znikomego napływu inwestycji zagranicznych (inwestycje nie napływają do krajów o niestabilnych systemach politycznych i prawnych, o skorumpowanej administracji, niewydolnym sądownictwie itd.). więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Bariery wzrostu gospodarczego" w Słowniku PWN Biznes
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga