ANTYDOBRO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ANTYDOBRO

antydobro, dobro plaga, ekon. dobro, które wpływa na wzrost uciążliwości życia i zmniejsza dobrobyt,

(np.: hałas, zanieczyszczenie środowiska, wydłużenie czasu dojazdów do pracy, wydatki na administrację), ale jego wartość jest ujmowana w rachunku PKB; powoduje to zawyżenie PKB per capita (na głowę mieszkańca) — powszechnie przyjmowanego w porównaniach międzynarodowych jako miara dobrobytu (mierniki dobrobytu).
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Antydobro" w Słowniku PWN Biznes
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga