WZORZEC

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła WZORZEC

"Wzorce stanowią z jednej strony (gdy idzie o ich genezę) uogólnienie pewnego zakresu wzorów kulturowych, z drugiej zaś - gdy już istnieją,  są matrycami kształtującymi wzory kulturowe."

Źródło definicji (papierowe): Andrzej Siciński, Styl życia - problemy pojęciowe i teoretyczne, (w:) tegoż (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje, Warszawa: PWN, 1976, s. 23.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga