WZORY SPOŁECZNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła WZORY SPOŁECZNE

"Wzorami społecznymi nazywać tu będziemy względnie trwałe regularności zachowań, cechujące określone zbiorowości ludzkie. Rozróżnić przy tym należy wzory uznawane w danej zbiorowości od wzorów praktykowanych. Pierwsze z nich (można nazwać je wzorcami) stanowią pewne idealne, pożądane w danej zbiorowości, reguły zachowań; natomiast drugie - reguły rzeczywiście przestrzegane w społecznej praktyce." (podkreśl. - AS)

Źródło definicji (papierowe): Andrzej Siciński, Styl życia - problemy pojęciowe i teoretyczne, (w:) tegoż (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje, Warszawa: PWN, 1976, s. 22.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga