PROFANACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PROFANACJA

wyrażanie braku szacunku (przybierające z reguły drastyczne formy) dla jakiejś społecznie uznawanej wartości; znieważenie osoby, przedmiotu lub miejsca kultu religijnego. 

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1998, s.164.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit