DEBATA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DEBATA

publiczna dyskusja (np. parlamentarna, radiowa, telewizyjna, internetowa), mająca na celu omówienie jakichś ważnych problemów – zwykle politycznych, społecznych, często mających charakter sporny. Jako gatunek dziennikarski jest jedną z podstawowych form publicystyki w mediach elektronicznych. Debaty radiowe, a zwłaszcza telewizyjne, umożliwiają zachowanie bezpośredniości wymiany myśli między uczestnikami, naturalności sporu, gwarantują większe zaangażowanie odbiorców poprzez bezpośredni udział w debacie (np. telefony od słuchaczy czy telewidzów). (...)

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.101.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła DEBATA

Debata (także: obrady) – dyskusja o sformalizowanej formie, wymiana poglądów na dany temat, najczęściej w większym gronie osób, np. na zebraniu, posiedzeniu, zgromadzeniu, zjeździe. Dyskusja ta dotyczy wyboru najlepszego rozwiązania omawianego problemu lub sprawy.

Stan na 11.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Debata" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit