BRYK

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła BRYK

rodzaj broszury dla ucznia szkoły podstawowej lub średniej; nie recenzowana publikacja (zwykle niewielkich rozmiarów), zawierająca streszczenie i omówienie lektur szkolnych, rozwiązania zadań matematycznych, skrótową prezentację zagadnień historycznych, itd. (…).

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.310.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit