TEMPORALNE WZORY AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY - zawartość - opis hasła TEMPORALNE WZORY AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ

Kategoria wzorów kultury opisująca zachowania i ich złożone konfiguracje, czyli praktyki kulturalne. Temporalne wzory aktywności kulturalnej uwzględniają nie tylko uregulowane, w możliwy do odkrycia sposób,  i powtarzalne sekwencje zachowań, ale dodatkowo i fakt, że zachowania przebiegają w czasie. Zwrócenie uwagi na temporalny wymiar  uwzorowania zachowań pozwala lepiej rozpoznawać  samo to uwzorowanie, śledzić jego modyfikacje, odtwarzać wzory "prototypowej " i "wariantowej płynności zachowań" oraz dowodzić, iż konkretne wzory, w odkrytej przez badacza postaci, istnieją w rzeczywistości kulturalnej. Z tej prespektywy wzory kultury dotyczące zachowań należy podzielić na: konstrukty statyczne - będące swego rodzaju "fotografią" odtwarzającą strukturę danej sekwencji zachowań i  konstrukty dynamiczne  odtwarzające zmienność zachowań w czasie. Wydaje się, iż jakkolwiek to drugie ujęcie bliższe jest empirii, jednakże pierwsze  nie przestaje przez to być użyteczne w pewnych typach analiz kultury.

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, Definicja autorska dla OŻK-SB, 2013.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga