PERFUMY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła PERFUMY

1) Wg Władysława Bruda: " (...) perfumy są wyrobami, których jedynym przeznaczeniem jest nadawanie zapachu użytkownikowi, jegorzeczom osobistym lub otoczeniu."

2) Nazwa perfumy pochodzi od łacińskiego terminu per fumum, co dosłownie tłumaczy się: „przez dym” i oznacza ofiarowanie bogom wonności przez polanie ołtarzy aromatycznymi żywicami i ziołami, bowiem fascynacja zapachami towarzyszyła ludziom od zawsze. Pradawne ludy, śląc ku niebu pachnące chmury dymu, oddawały swym bogom cześć, wysyłały prośby i modlitwy - wonny dym był dla nich sposobem komunikacji z bogami. Wierzono w ich tajemną moc, nadawano im znaczenie magiczne, przypisywano nadprzyrodzone działanie.

Źródło definicji (papierowe): 1) Władysław Brud, Iwona Konopacka-Brud, Podstawy perfumerii, Oficyna Wyd. MA, Łódź 2009, s.220.
Źródło definicji (elektroniczne): 2) Historia powstania perfum
Zobacz także (linki zewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga