ZAPACH

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła ZAPACH

Wg Beaty Hoffmann: "Zapach to wrażenie wywierane przez różne wonne substancje, tworzące pewną całość odbieraną przez jednostkę zmysłem powonienia. W powietrzu unosi się wiele cząsteczek, jednak tylko niektóre z nich rozpoznajemy jako zapachy. Zapachy występują wszędzie tam, gdzie znajdują się organizmy żywe. (...) Zapach wyczuwamy, gdy do receptorów znajdujących się w tylnej części jam nosowych docierają połączone z powietrzem cząsteczki związków chemicznych. Wysyłana do mózgu i przekształcana tam <wonna informacja> jest przez nas często uświadamiana jako zapach i wywołuje różne reakcje. (...) Ponieważ procesowi oddychania towarzyszy wdychanie woni, można powiedzieć, że człowiek skazany jest na wrażenia zapachowe. (...) Na uwagę zasługuje nie tylko proces przetwarzania bodźca (...) ale też treść zapachu. Zapach zostanie zostaje wyposażony w znaczenie dzięki użyciu wobec niego kategorii (...), którymi posługujemy się na codzień, próbując dostrzec i zrozumieć otaczający nas świat. (...) Samo  słowo <zapach> często traktowane jest wyłącznie w odniesieniu do tzw. ładnych woni i stawiane w opozycji do terminu <smród>. (...) Zapach jest nie tylko zjawiskiem biologicznym czy psychologicznym, jest też fenomenem kulturowym. (...) Niezależnie od panującej epoki zapach spełniał wiele funkcji uniwersalnych, był ważnym elementem praktyk rytualnych, medycznych czy obyczajowych (...) Wonie mają społecznie ustanowioną wartość, określają relacje międzyludzkie."

Źródło definicji (papierowe): Beata Hoffmann, Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne, Kraków: Wyd. Impuls, 2013, ss.15 - 17.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga