CHARAKTER SPOŁECZNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła CHARAKTER SPOŁECZNY

wyuczone i powiązane z systemem wartości cechy osobowościowe typowe dla większości członków danej grupy społecznej, które powstały w rezultacie podobnych doświadczeń i sposobu życia wspólnego tej grupie. Autor tej koncepcji – Erich Fromm – podkreślał, że kształtowanie się w jednostce charakteru społecznego może przebiegać kosztem jej indywidualnej wolności i spontaniczności.

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1998, ss.34-35.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit