CHARAKTER NARODOWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła CHARAKTER NARODOWY

cechy osobowościowe i kulturowe, postrzegane jako typowe dla członków danego narodu, przypisywane – z racji wspólnego dziedzictwa kulturowego – wszystkim jego przedstawicielom. Istnienie charakteru narodowego uważa się za wynik procesu socjalizacji, w czasie którego następuje transmisja dominujących wzorów kulturowych.

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1998, s.34.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła CHARAKTER NARODOWY

„W opiniach na temat charakteru narodowego – jak zauważył Janusz Tazbir – występują skrajne stanowiska. Jedni sądzą, że jest to klucz do zrozumienia losów narodowych, a inni, że zjawisko wydumane. (…) Z kolei Władysław Markiewicz zwraca uwagę na znamienny paradoks. Choć większość naukowców ma obiekcje co do pojęcia charakteru narodowego, to jednak mało kto rezygnuje z posługiwania się nim”.

Źródło definicji (papierowe): Edmund Lewandowski, Charakter narodowy Polaków i innych, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2011, s.21.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit