INSCENIZACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła INSCENIZACJA

(...) Początkowo inscenizację rozumiano jako odpowiednie rozmieszczenie aktorów na scenie, z czasem terminem tym objęto także kwestie związane z całością ruchu scenicznego oraz oświetleniem sceny. Inscenizacja polega na przekładzie tekstu literackiego (dramat) na język sceny (konkretyzacja tekstu) – z uwzględnieniem wskazówek autorskich, dotychczasowej tradycji wystawiania danego tekstu, a jednocześnie jest próbą poszukiwania nowych sensów, wykraczaniem poza ramy zastanego zapisu.

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.328.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła INSCENIZACJA

„Kiedy garnitur odstaje od faceta i nie widzę człowieka, tylko widzę garnitur, to znaczy, że szył go zły krawiec. To jest zła inscenizacja. Garnitur ma służyć temu, żeby było ciepło, żeby człowiek był ubrany przyzwoicie i stosownie do okoliczności. Inscenizacja musi przylegać do przedstawienia”.

Źródło definicji (papierowe): Erwin Axer, O naturze teatru, (w:) Rozmowy na koniec wieku 3, Kraków: Znak, 1999, s. 129.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit