DOBRO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DOBRO

Wg Powszechnej Encyklopedii Filozofii: "DOBRO (gr. agathón, łac. bonum) - określenie wartości użytecznej rzeczy; kwalifikacja czynu moralnego; przedmiot właściwy woli; powszechna właściwość bytów, wchodząca do kanonu tzw. transcendentaliów relacyjnych, czyli takich, które wskazują na przyporządkowanie każdego bytu woli Stwórcy lub twórcy.

W filozofii odróżnia się d. w sensie metafizycznym (sposób bytowania rzeczy) od d. w sensie ekonomicznym (użyteczność rzeczy), etycznym (jakość czynu moralnego), a także estetycznym (doskonałość rzeczy). Podstawą wszelkiego rozumienia d. jest d. w sensie metafizycznym. Pojmowane jest ono jako powszechna (transcendentalna) właściwość, ukazująca każdy byt jako pochodny od woli twórcy lub Stwórcy i bytujący jako cel wszelkiego dążenia. D. jako transcendentalna (powszechna) własność ukazuje świat jako dziedzinę dóbr, wśród których są d.-środki i d.-cele. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Dobro" w Powszechnej Encyklopedii Filozofii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga