DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA

Działalność jednostek telewizji publicznej (Telewizja Polska S.A.) i radiofonii publicznej (Polskie Radio S.A.) oraz działających na podstawie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych drogą naziemną przyznanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji jednostek prywatnych radia i telewizji, polegająca na czynnościach twórczych, technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, prowadzących do wytworzenia programów telewizyjnych lub radiowych (z wyjątkiem filmu telewizyjnego), obejmujących w szczególności: rejestrację obrazu, nagrania i przegrywania dźwięku na jakimkolwiek nośniku, obróbkę nośnika, montaż za pomocą jakiejkolwiek techniki. Czynności twórcze, techniczne, organizacyjne i ekonomiczne mające na celu produkcję programów radiowych i telewizyjnych na żywo lub też zapisywanych na taśmie magnetycznej lub innych nośnikach dźwięku i obrazu, niezależnie od tego czy jest to połączone z transmisją tych programów; programy mogą mieć charakter rozrywkowy, oświatowy, szkoleniowy lub informacyjny; zalicza się tu także przygotowywanie takich programów, jak: transmisje sportowe, prognozy pogody, wywiady; programy zapisywane na taśmach lub innych nośnikach mogą być sprzedawane, odtwarzane, przechowywane i retransmitowane w późniejszym czasie.

Stan na 01.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Działalność radiowa i telewizyjna" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka