BAZA DANYCH

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła BAZA DANYCH

"Uporządkowany zbiór informacji z jakiejś dziedziny wraz z narzędziami do ich gromadzenia, przekształcania i wyszukiwania. Pojęcie to ma bardzo szeroki zakres, wykraczający poza informatykę - tradycyjne kartoteki i katalogi złożone z papierowych fiszek też są bazami danych. Zwykle jednak zakres pojęcia ogranicza się do komputerowych baz danych, w których informacje (rekordy) przechowywane są w tabelach, a do wykonywania operacji na nich wykorzystywany jest program (często pakiet programów) nazywany "Systemem zarządzania bazą danych" (ang. Data Base Management System, BDSM). Bazy danych operują głównie na danych tekstowych i liczbowych, lecz większość współczesnych baz umożliwia przechowywanie i zarządzanie dowolnymi danymi w postaci cyfrowej np. plikami z grafiką, filmami, muzyką itp."

Stan na 16.11.2011 r.

Baza danych (2)
Plik danych lub zbiór danych wraz z określonymi powiązaniami pomiędzy danymi. Dane przechowywane w bazie danych są niezależne od konkretnego zastosowania.

Stan na 22.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Baza danych" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła BAZA DANYCH

"Baza danych – kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest "Systemem zarządzania bazą danych" (ang. DataBase Management System, DBMS). Programy do obsługi bazy danych operują głównie na danych tekstowych i liczbowych, lecz większość współczesnych systemów umożliwia przechowywanie danych cyfrowych różnego typu: dane o nieokreślonej strukturze, grafika, muzyka, obiekty itp." więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "baza danych" w wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga