FOTOIKONY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła FOTOIKONY

Wg Roberta Harimana i Johna L. Lucaites: "fotograficzne obrazy pojawiające się w drukowanych, elektronicznych lub cyfrowych mediach, które są powszechnie rozpoznawane (znane) i pamiętane. Są to reprezentacje istotnych historycznie wydarzeń. Wyzwalają intensywną emocjonalną identyfikację i/lub reakcję. Reprodukowane są i cyrkulują w różnego rodzaju mediach, tematach lub gatunkach". (tłum. - BK i JK)

Źródło definicji (papierowe): Robert Hariman i John L. Lucaites, No caption needed. Iconic photographs, public culture, and liberal democracy, Chicago: The University of Chicago Press, 2007, s. 27.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Fotoikony - zdjęcia powszechnie znane w danym społeczeństwie lub grupie społecznej (zasięg fotoikon może być globalny lub lokalny). Są to zdjęcia automatycznie rozpoznawane, które przywodzą na myśl istotne osoby i/lub zdarzenia historyczne. Często do przywołania danego obrazu wystarczy kilka słów opisu. Fotoikony są obecne w świadomości zbiorowej, są zakorzenione społecznie i historycznie, wywołują u widzów emocje. Spajają jednostkowe doświadczenia, pozwalają na wspólnotę przeżywania i pamiętania. Są szeroko rozpowszechnione, a dzięki rozpoznawalności przez dużą liczbę osób, wykształciły swoiste "drugie życie" – zapośredniczone przez czas, często o innym kontekście. Odbiorcy, którzy identyfikują daną fotografię jako fotoikonę , nie zawsze znają autora zdjęcia bądź jego faktyczny tytuł, lecz często znają kulisy powstania sytuacji ze zdjęcia lub  fotografii. Kluczowa jest tu znajomość samego obrazu. Reszta uzależniona jest od poziomu kompetencji kulturowych (w tym przede wszystkim poznawczych) odbiorcy.

Źródło definicji (papierowe): Bogna Kietlińska i Joanna Kinowska, definicja autorska dla FOŻK-SB, 2013.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska