NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE

Różnice społeczne stają się nierównościami, gdy tworzą się hierarchie. Przykładem są nierówności dochodów, wykształcenia, standardu wyposażenia mieszkań, zajmowanych stanowisk, dostępu do → władzy, czy do dóbr związanych z → kulturą. Definicja jest następująca: nierówności to odpowiednio większy lub mniejszy dostęp jednostki do ważnych pozycji i dóbr.(...) Hierarchie kształtują się zarówno na podłożu obiektywnych mechanizmów, wynikających np. z określonych zasad wynagradzania jednostek za pracę, jak również na bazie ocen.(...) Cechy społeczne rozpatrywane przez pryzmat ocen, przestają być neutralnymi charakterystykami jednostek, stając się wymiarami społecznego rankingu. Najistotniejsze znaczenie ma krystalizacja poszczególnych wymiarów nierówności w układy stratyfikacyjne i systemy klasowe. Pojęcia te wskazują, że nierówności są w swej istocie systemem, który łączy w sobie fenomen zbieżności między pozycjami zajmowanymi przez jednostki w różnych wymiarach: aspekt instytucjonalizacji, czyli odtwarzania się nierówności według pewnych wzorów, oraz aspekt legitymizacji. (podkreśl. - BF)

Źródło definicji (papierowe): Bogdan Szlachta (red.), Słownik społeczny, Kraków: WAM, 2004, s.741.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga