AUTOCHTON

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła AUTOCHTON

Człowiek należący do rdzennej ludności danego obszaru, tubylec.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

W odróżnieniu od ludności autochtonicznej mówi się o ludności napływowej.

Stan na: 03.01. 2012 r.
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Autochton" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła AUTOCHTON

Autochton (stgr. αὐτόχθων autochthon – "z tej ziemi", "tuziemiec", "tubylec") – człowiek należący do rdzennej ludności danego obszaru, np. Indianie amerykańscy czy australijscy Aborygeni.

Od 1945 narzucona przez władze nazwa przedstawiciela społeczności pogranicza polsko-niemieckiego (według Andrzeja Saksona), byłego obywatela III Rzeszy, deklarującego polskie pochodzenie. Termin bywał niezrozumiały dla tych osób, ale przyjął się i bywa używany do dziś, także w innych językach.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Autochton" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska