KULTURA ALTERNATYWNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła KULTURA ALTERNATYWNA

Wg Jerzego Wertensteina-Żuławskiego: "Przez kulturę alternatywną będziemy rozumieć zespół wzorów kulturowych obejmujący całokształt aktywności człowieka, stanowiący całość odmienną - choć nie pod każdym względem sprzeczną z wzorami kultury dominującej w społeczeństwie, w którym powstała - ale na tyle autonomiczny, że może funkcjonować niezależnie od niej. Jest to bowiem pozytywna propozycja przeformułowania elementów kultury dominującej, wzbogacona o pewne elementy nowe lub pochodzące z innych kręgów kulturowych.(...)"

W przypisie 9 autor dodatkowo wyjaśnia, że: " (...) W naszym przypadku kontrkultura oznacza pierwszy okres (lata 1966-1970), kiedy to ruchy  młodzieżowe starały się w pierwszymrzędzie zanegować zastane wartości, style życia i struktury społeczne. Przez kulturę alternatywną rozumiem tu okres drugi (lata 1970-1975), kiedy to starano się stworzyć podstawy <społeczeństwa alternatywnego> niekoniecznie sprzecznego pod każdym względem w stosunku do społeczeństwa "tradycyjnego".

Źródło definicji (papierowe): Jerzy Wertenstein-Żuławski, To tylko rock'n roll!, Warszawa: ZAKR, 1990, s.10.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga