REALNY WZÓR CZYNNOŚCI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła REALNY WZÓR CZYNNOŚCI

"Od antropologów kulturowych zapożyczamy termin wzór czynności lub, dokładniej, realny wzór czynności na określenie swoistego ładu wewnętrznego, wynikającego z praktycznego zastosowania wzorców i norm, który sprawia, iż pewne czynności są podobne lub różne od innych czynności." (podkreśl. - BF)

Źródło definicji (papierowe): Florian Znaniecki, Nauki o Kulturze, Warszawa: PWN, 1971, s.465, (wyd. I 1963).
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga