IDEOLOGICZNY MODEL POSTAW

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła IDEOLOGICZNY MODEL POSTAW

"Definicję sytuacji zawierającą w sobie wzorzec wartości i normę postępowania będziemy nazywali modelem postaw lub, dokładniej, ideologicznym modelem postaw. Jest to model w tym znaczeniu, że ma służyć za doskonały przykład słusznego myślenia o sytuacji, której dotyczy"."

Źródło definicji (papierowe): Florian Znaniecki, Nauki o Kulturze, Warszawa: PWN, 1971, s.465, (wyd. I 1963).
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga