RZECZOZNAWCA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła RZECZOZNAWCA

Rzeczoznawca to tytuł przyznawany osobom na podstawie odpowiednich przepisów szczególnych, które posiadają wysokie kwalifikacje i odpowiednio duże, udokumentowane doświadczenie w określonej dziedzinie i specjalności zawodowej. Rzeczoznawca powoływany jest do wydawania orzeczeń lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jego kwalifikacji zawodowych.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Rzeczoznawca" na stronie szukajeksperta.com
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga