DIGITALIZACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła DIGITALIZACJA

"Digitalizacja kultury oznacza (...) przede wszystkim rewolucję w transmisji wiedzy, która pociąga za sobą kolejną rewolucję naukową, znacznie bardziej radykalną niż np. przewrót spowodowany przez powstanie akademii i stworzenie w ten sposób konkurencji wobec uniwersytetu. (...) Ta perspektywa budzi poważne zaniepokojenie, i to nie tylko wśród samych naukowców. Klerkowie na całym świecie bronią dziś swego statusu przed nowymi ekspertami, nową technologią i stwarzanymi przez nią możliwościami (...),także językowymi." (podkreśl. - BF)

Źródło definicji (papierowe): Magdalena Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań: Galeria Miejska "Arsenał", 2011, s.39.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga