METODA W ANTROPOLOGII

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła METODA W ANTROPOLOGII

Metoda nie ma wyłącznie charakteru instrumentalnego - jest całościowym zespołem reguł sterujących procedurą zastosowaną do osiągnięcia określonych celów badawczych. Do metody włączane są odpowiednie techniki badawcze. Technika to procedura lub instrument - werbalna lub mechaniczna - gromadzenia i przetwarzania danych w toku badań empirycznych. Są cztery aspekty metody badawczej w antropologii: techniki, cele, elementy i jednostki, a także zakres materiału, które powinny ze sobą współgrać. Jednak tylko technika jest dopasowana do zakresu materiału.

Źródło definicji (papierowe): Gopala Sarana, Metoda porównawcza, (w:) Alan Barnard, Jonathan Spencer, Encyklopedia Antropologii Społeczno-Kulturowej, Warszawa: Oficyna Wyd. Wolumen, 2008, s. 365.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga