KURSY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła KURSY

 definicja rekonstruowana:

kursy (zakończone i trwające w ciągu roku sprawozdawczego) to "zajęcia o charakterze szkoleniowym trwające co najmniej 16 godzin, mające na celu zdobycie przez ich uczestników nowych umiejętności lub rozwijanie zainteresowań."  GUS nie wlicza tu szkoleń związanych z nabyciem lub podwyższaniem kwalifikacji zawodowych. W   tak rozumianą kategorię kursów wchodzą: "zajęcia z języków obcych,plastyczne, gra na instrumentach, z wiedzy praktycznej, tańca, kursy komputerowe i pozostałe."

Stan na 15.01.2011

 Kursy w instytucjach kultury

Zajęcia szkoleniowe trwające co najmniej 16 godzin (zakończonych i trwających w ciągu roku sprawozdawczego).

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Nie ujęto szkoleń związanych z nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.

Stan na 27.11.2013 r.

Źródło definicji (papierowe): 1) Kultura w 2009 roku, Warszawa: GUS, 2010, ss.181 i 148.
Źródło definicji (elektroniczne): 2) hasło "Kursy w instytucjach kultury" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga