STRONA INTERNETOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła STRONA INTERNETOWA

Zbiór dokumentów (zawierających zwykle oprócz tekstu także grafikę, animacje itp.) w Internecie dotyczący określonej tematyki, obejmujący dokument początkowy, zwany stroną główną i zazwyczaj powiązane z nim dalsze dokumenty - kolejne strony i odsyłacze (hiperłącza) do innych stron. Strony internetowe są zapisane w języku HTML, odczytywanym przez programy zwane przeglądarkami internetowymi, np. Internet Explorer, Netscape Nawigator, Mozilla Firefox, Opera lub Phoenix.

 Stan na 27.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Strona internetowa" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa, strona WWW (ang. web page) – dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Autorem pierwszych stron WWW jest Tim Berners-Lee[1].

Strony WWW często wykorzystują obiekty multimedialne, np. Adobe Flash. Aby móc odtworzyć lub wyświetlić ich zawartość przeglądarka internetowa musi mieć zainstalowane odpowiednie wtyczki obsługujące takie obiekty. Strony internetowe wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej mają duże znaczenie dla wizerunku firmy, co może mieć wpływ na wynik ekonomiczny działalności rynkowej, a ewentualne błędy na stronie internetowej mogą negatywnie oddziaływać na potencjalnych klientów firmy[2]. Strony internetowe można opracowywać we własnym zakresie z wykorzystaniem odpowiednich edytorów, np. nvu, co wymaga jednak zaznajomienia się z HTML i CSS.

CMS

Do tworzenia stron często używane są systemy CMS. Najbardziej znane to:

Inne systemy do tworzenia stron internetowych niejednokrotnie oferują takie usługi bezpłatnie[3], przy czym warto zwracać uwagę na to:

  • czy nie są wyświetlane na stronie reklamy
  • ile podstron można utworzyć
  • czy nie jest ograniczona przestrzeń dyskowa dla użytkownika
  • jaki jest regulamin korzystania z generatorów strony. więcej
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Strona internetowa" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga