URBANISTYKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła URBANISTYKA

Urbanistyka – nauka o planowaniu miast i osiedli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju. Nazwa "urbanistyka" po raz pierwszy została użyta przez hiszpańskiego teoretyka architektury Ildefonsa Cerdę, odnosi się do łacińskiego słowa urbs, określającego miasto Rzym (w odróżnieniu od słowa civitas, które oznacza miasto).

Urbanistyka zajmuje się analizą struktur miejskich i na tej podstawie opracowuje koncepcje planistyczne. Zadania urbanistyki obejmują minimalizację konfliktów interesów użytkowników poszczególnych obiektów budowlanych i ochronę środowiska, zarówno przyrodniczego, jak i kulturowego. Na przełomie XX i XXI w. popularność zdobyła urbanistyka bezpieczeństwa (crime prevention through environmental design, urbane Sicherheit) więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Urbanistyka" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga