NAUKI EMPIRYCZNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła NAUKI EMPIRYCZNE

Wg Andrzeja Siemianowskiego:

1) głównym  zadaniem nauk (chodzi tu o nauki empiryczne) jest dostarczanie wyjaśnień faktów, regularności oraz prawidłowości empirycznych,(...)

2) problemy formułowane  w ramach  nauk - to problemy poznawcze, przede wszystkim problemy domagające się wyjaśnienia, a więc zdania pytajne typu <dlaczego Z?> i podobne.

3) Zasadniczymi zdaniami nauk są prawa empiryczne, gdyż one stanowią podstawę naukowego wyjaśnienia.

4) Prawa nauk empirycznych podlegają sprawdzeniu, kontroli empirycznej a procedura sprawdzania praw empirycznych lub ewentualnie zdań proponowanych na prawa tego rodzaju wiąże się ściśle z czynnościami przewidywania a więc:

a) przewidywaniem w sensie węższym,

b) postdykcją

c) retrodykcją (...)

5) informacje zawarte w określonych zdaniach opartych na przewidywaniu (...) w sensie węższym oraz postdykcji wykorzystywane są przy rozwiązywaniu praktycznych problemów decyzyjnych (...)

6) jednym z zadań nauk albo inaczej - ujmując zagadnienia nauki z punktu widzenia funkcjonalnego - jedna z funkcji nauk polega na dostarczaniu informacji decydentom, przed którymi wyłonił się praktyczny problem wyboru."

Źródło definicji (papierowe): Andrzej Siemianowski, Poznawcze i praktyczne funkcje nauk empirycznych, Warszawa: PWN, 1976, ss.53-54.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga