LOSOWANIE PRÓBY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła LOSOWANIE PRÓBY

 "Losowanie zależne, zwane też losowaniem bezzwrotnym czy losowaniem bez zwracania, polega na tym, że raz wylosowany element populacji nie jest do niej zwracany. Nie może zatem więcej niż raz pojawić się w próbie. Oznacza to, że po każdym kolejnym losowaniu liczebność populacji zmniejsza się o 1. (...) Losowanie zależne jest częściej stosowane w takich przypadkach, gdy pobieramy próby z populacji skończonych (przeliczalnych).(...) Z kolei losowanie niezależne, zwane też losowaniem zwrotnym czy losowaniem ze zwracaniem, polega na tym, że każdy wylosowany z populacji element jest do niej zwracany. Tak więc, prawdopodobieństwo wylosowania pierwszego oraz ostatniego elementu (niezależnie od wielkości losowanej próby) nie ulega zmianie, jest takie samo. Tym wariantem losowania posługujemy się w przypadku populacji nieskończonych.

Źródło definicji (papierowe): Jerzy Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1999, s.237.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga