POPULACJA NIESKOŃCZONA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła POPULACJA NIESKOŃCZONA

"(...) zbiór nieskończony możliwych powtórzeń pewnego eksperymentu, w którym obserwuje się wartości pewnych zmiennych."

Źródło definicji (papierowe): Jerzy Greń, Statystyka matematyczna.Podręcznik programowany, Warszawa: PWN, 1987, s. 96.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga