POPULACJA SKOŃCZONA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła POPULACJA SKOŃCZONA

 "Pojęcie populacji generalnej (zbiorowości statystycznej) utożsamia się zazwyczaj ze zbiorem pewnych rzeczywistych  elementów różniących się wartością badanej cechy. Tak rozumiana populacja generalna jest zwykle skończona."

Źródło definicji (papierowe): Jerzy Greń, Statystyka matematyczna.Podręcznik programowany, Warszawa: PWN, 1987, s. 96.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga