METODOLOGIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła METODOLOGIA

Ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemu.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Metodologia" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła METODOLOGIA

"Metodologia dzieli się na (...):

(a) metodologię ogólną - traktującą o prawidłowościach rządzących procesem poznawczym, wspólnych dla wszystkich nauk (np. klasyfikowanie, definiowanie, wnioskowanie, wyjaśnianie itp.),

(b) metodologię szczegółową (metodologie szczegółowe) - dotyczącą danej  dyscypliny naukowej i zajmującą się charakterystycznymi dla tej właśnie dyscypliny naukowej procedurami poznawczymi (np. planowanie eksperymentów w psychologii czy budowa testów psychologicznych)."

Źródło definicji (papierowe): Jerzy Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: Wyd.Naukowe PWN, 1999, s. 15.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła METODOLOGIA

Wg Kazimierza Ajdukiewicza: " (...) uczeni specjaliści mają wyrobione przez praktykę sumienie naukowe, ale nie zawsze zdają sobie wyraźnie sprawę z zasad, które głosem tego sumienia kierują. Skodyfikowanie zasad tego naukowego sumienia jest zadaniem metodologii".

Wg  Roberta Rosenthala: " zła nauka przyczynia się do złej etyki".  

Źródło definicji (papierowe): Kazimierz Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa: PWN, 1965, s.175.
Źródło definicji (elektroniczne): Robert Rosenthal, Science as ethics in conducting, analyzing, and reporting psychological research, 1994.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga