KORTYNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła KORTYNA

W "Dykcjonarzyku teatralnym" (wydanym w Poznaniu r.1808) znajdujemy pod powyższym wyrazem: "Najpierwsza firanka, zasłona Rządcy teatru. Kortynę starają się mieć osobliwie pięknie odmalowaną. Ponieważ teatr jest wychowaniem Muz i Apolina, dla tego powszechnie na zasłonie herby tychże Muz rysują. Niedawno w Warszawie jakiś Angelis malarz (jeżeli go malarzem nazwać można) zawiódł tych, którzy mu kortynę kazali robić (...)." (pisownia oryginalna - BF)

Źródło definicji (papierowe): Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, tom III, Warszawa: Wiedza Powszechna 1978, s.89, (wyd. IV, przedruk wydania z 1900-1903).
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga