TREŚĆ KULTURALNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła TREŚĆ KULTURALNA

"Treścią kulturalną równie dobrze będzie każdy wytwór rąk ludzkich, np. ubiór, misa, stół, broń, potrawa, domostwo itp., jak i ogół pojęć i stosunków społecznych. Treściami kulturalnymi będą również podstawy psychiczne zarówno w stosunku do człowieka, grupy, instytucji jak i otaczającego świata przyrody. Treścią kulturalną będzie np. miłość bliźniego jak i miłość ojczyzny, przywiązanie i jego stopień do rodziny, środowiska, zawodu itp.

 Treści te występują w rozmaitym układzie, łącząc się w zespoły. Jeżeli pewna grupa społeczna przez dobór pewnych treści uzna taki zespół za swój, mówimy wówczas o kulturze danej grupy. Oczywiście zespoły takie nie posiadają wartości stałych, ulegają one ustawicznej przemianie dzięki włączaniu lub ubytkowi tych czy innych treści." (podkreśl. - BF)

Źródło definicji (papierowe): Jan Bystroń i Witold Dynowski, Kultura Ludowa i Ludoznawstwo w Polsce, Warszawa/Łódź: Wiedza Powszechna/Czytelnik, 1948, s. 6.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga