MONOGAMIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła MONOGAMIA

Monogamia to małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą (z gr. monos - pojedynczy i gamos - małżeństwo).  (...) [George - BF] Murdock (1949, ss.27-28) stwierdził, że największa bezwzględna liczba ludzi żyje w związkach monogamicznych, nawet w społeczeństwach dopuszczających poligamię.

Źródło definicji (papierowe): Tomasz Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2011, ss.118-119.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga