SYNALEFA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła SYNALEFA

Synalefa - zjawisko fonetyczne, polegające na ujednoliceniu artykulacji ostatniej sylaby wyrazu zakończonego na samogłoskę i pierwszej sylaby wyrazu następnego, rozpoczynającego się również na samogłoskę. W odróżnieniu od elizji w synalefie brzmienie obu samogłosek zostaje zachowane. W utworach poetyckich wykorzystywana jest jako środek stylistyczny ułatwiający zachowanie odpowiedniego metrum (wzorca rytmicznego).

Stan na 25.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Synalefa" w słowniku Wikipedii hiszpańskojezycznej
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK