EKTLIPSA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła EKTLIPSA

Ektlipsa - zjawisko fonetyczne, polegające na ujednoliceniu artykulacji ostatniej sylaby wyrazu zakończonego na spółgłoskę i pierwszej sylaby wyrazu następnego, rozpoczynającego się na spółgłoskę identyczną. W utworach poetyckich wykorzystywana jest jako środek stylistyczny ułatwiający zachowanie odpowiedniego metrum (wzorca rytmicznego).

Stan na 25.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Ektlipsa" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK