ARCHEOLOGICZNY ZABYTEK

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ARCHEOLOGICZNY ZABYTEK

Zabytek archeologiczny – każdy przedmiot znaleziony w ziemi lub znajdujący się w ruinach na jej powierzchni, jeśli ma wartość historyczną; zabytek archeologiczny podlega ochronie i konserwacji w muzeach i w terenie; rozróżnia się zabytki archeologiczne nieruchome (kurhany, jaskinie, grodziska, zamczyska) i ruchome (narzędzia, ozdoby, broń). 

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Powszechna PWN, tom 1, Warszawa: PWN, 1973, s.123.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit