AKULTURACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła AKULTURACJA

Akulturacja – proces oraz rezultaty ciągłych i głównie bezpośrednich kontaktów między różnymi kulturami; wymiana, przepływ czy oddziaływanie treści kulturowych, które powodują przekształcenia wzorów kulturowych, polegające na asymilacji obcych treści, modyfikacji elementów własnej kultury, a w rezultacie w mniejszym lub większym stopniu upodabnianie się kultur wchodzących ze sobą w kontakt. (...) 

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1998, s.16.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła AKULTURACJA

1) Akulturacja – ogół zjawisk powstałych w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu (zderzenie kultur) dwóch grup kulturowych, prowadzący do zmian wzorów kulturowych jednej, drugiej lub obu kultur. Końcowym efektem tego procesu może być unifikacja wzorów kulturowych obu grup, bądź przejęcie wzorów jednej grupy przez drugą. Przez akulturację rozumie się szczególnie proces rozwiązywania problemów związanych ze znalezieniem się w kulturze odmiennej od tej, w której nastąpiła pierwotnie enkulturacja. więcej

Stan na 22.12.2013 r.

2) Akulturacja odnosi się do wyniku procesu, w którym osoba lub grupa osób nabywa nową kulturę (lub jej elementy), zazwyczaj kosztem własnej kultury i wbrew własnej woli. Jedną z tradycyjnych, zewnętrznych przyczyn występowania akulturacji była kolonizacja kultur natywnych. W akulturacji pojawiają się różne poziomy zniszczenia, przetrwania, odporności, wytrzymałości, modyfikacji i adaptacji kultur natywnych po kontakcie międzykulturowym. W ostatnich czasach termin ten był również stosowany do określenia nabywania kultury natywnej przez dzieci od dzieciństwa, we własnym domu. więcej 

Stan na 30.12.2013 r. (tłum. Aleksandra Zalewska)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Akulturacja" w Wikipedii, hasło "Aculturación" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła AKULTURACJA

 Tarzycjusz Buliński (2002): "[Akulturacja - BF] (...) w antropologii oznacza wtórne, tj. następujące w wyniku zderzeń dwóch odmiennych kulturowo społeczeństw, przyswajanie sobie kultury."

Źródło definicji (papierowe): Tarzycjusz Buliński, Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne, Poznań: Wyd. UAM, 2002, s. 15.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga