AFEREZA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła AFEREZA

Afereza – proces fonetyczny polegający na zaniku głoski, litery lub sylaby na początku wyrazu. Na przykład w języku polskim: skra < iskra. Afereza jest  jedną z transformacji słów spotykaną w historycznych procesach wyłaniania się języków, np. przeobrażania się łaciny w poszczególne języki romańskie, np. z łaciny na hiszpański:
    lectorile [pulpit] > letril > latril > atril. Dawniej aferezę stosowano w poezji (do czasów Romantyzmu, najbardziej powszechnie w Renesansie) jako środek stylistyczny pozwalający na zachowanie odpowiedniego metrum (wzorca rytmicznego)

Stan na 24.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Afereza" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, hasło "Afereza" w Wikipedii (przykład w języku polskim)
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK