AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

Na podstawie oceny aktywności zawodowej określa się status ludności (w wieku 15 lat i więcej) na rynku pracy. Ludność w wieku 15 lat i więcej dzieli się - z punktu widzenia aktywności ekonomicznej - na pracujących (pojęcie - "Pracujący wg BAEL i NSP 2002"), bezrobotnych (pojęcie - "Bezrobotni wg BAEL i NSP 2002") i biernych zawodowo (pojęcie - "Ludność bierna zawodowo (bierni zawodowo) wg BAEL i NSP 2002"). Pracujący i bezrobotni tworzą razem zbiorowość aktywnych zawodowo. W przypadku badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) i narodowego spisu powszechnego (NSP) z 2002 r., aktywność ekonomiczną ocenia się na podstawie sytuacji w określonym tygodniu.

Stan na 23.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Aktywność ekonomiczna" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga