ANALIZA PRZESTRZENNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła ANALIZA PRZESTRZENNA

Analiza danych przestrzennych mająca na celu ujawnienie lub uzyskanie nowej informacji przestrzennej, zwłaszcza geograficznej. Analiza przestrzenna umożliwia modelowanie złożonych zjawisk, relacji i procesów geograficznych, służąc ich monitorowaniu i prognozowaniu. Analiza konkretnego problemu przestrzennego wymaga zazwyczaj wykonania pewnej liczby prostszych operacji za pomocą oprogramowania systemu informacji przestrzennej.
Metodyka analizy uzależniona jest od tego, czy używane są dane wektorowe, czy też rastrowe.

Stan na 23.11.2013

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Analiza przestrzenna" w Słowniku Pojęć GUS
Zobacz także (linki zewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga