ANALIZA CZYNNIKOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła ANALIZA CZYNNIKOWA

Zespół metod statystycznych pozwalających na sprowadzenie dużej liczby zmiennych występujących w badaniu do znacznie mniejszej liczby zmiennych nieobserwowalnych (czynników) odpowiadających za występującą korelację między zmiennymi wyjściowymi (obserwowanymi).

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Analiza czynnikowa" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga