AGREGACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła AGREGACJA

Sumowanie pierwotnych danych i tworzenie danych zbiorowych, tzw. agregatów. np. dochód narodowy lub agregatowe indeksy cen są agregatami w przeciwieństwie do indywidualnego dochodu obywatela lub ceny określonego dobra. (interpunkcja oryginalna - BF)

Stan na 23.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Agregacja" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga