RENCISTA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła RENCISTA

definicja rekonstruowana

Osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do renty rodzinnej - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Socjalnych - art. 4 pkt. 11 ustawy.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Rencista" w Serwisieprawa.pl
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga