KONFERENCJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła KONFERENCJA

Rodzaj zebrania członków często różnych organizacji w celu omówienia spraw, którymi są wspólnie zainteresowani. Są organizowane z różnych przyczyn, jak na przykład w celu rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, rozwijania współpracy i informowania o pomysłach.

Stan na: 23.11.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Konferencja" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska