JEDNOSTKI TERYTORIALNE (wyznania)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła JEDNOSTKI TERYTORIALNE (wyznania)

Terytorium, na którym zamieszkują wyznawcy określonej religii, związku wyznaniowego. W większych wyznaniach jednostki te tworzą układ hierarchiczny np. parafie (gminy, zbory), dekanaty, diecezje (okręgi), prowincje (metropolie), zróżnicowany ze względu na zasięg terytorialny i pełnione funkcje.

Stan na: 23.11.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Jednostki terytorialne wyznania" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska